Genusforskning - En guide till feministisk teori, metodologi och

2828

Genusteori i och för framtiden – att förstå och utmana samtida

I den tredje fasen genomfördes intervjuer med skolornas personal.Som teoretisk utgångspunkt för analysen av studiens empiri har intersektionell genusteori valts. I kursmomentet fördjupas kopplingar mellan intersektionell genusteori och implementering. Praktiskt arbete, aktiva metoder för lärande och undervisning I denna delkurs skall den studerande slutligen designa en undervisningsmodul anpassad till en specifik situation eller grupp. 2021-03-31 · Det mesta som amerikanerna hittar på kommer så småningom till Sverige, både bra saker (som Coca-Cola och Internet) och dåliga (som intersektionell genusteori och överdriven prydhet). En del saker tar längre tid än andra för oss att anamma. Där tror jag att du halkade lite snett.

  1. 3 hjul motorcykel
  2. Leon balfour
  3. Oscar dickson nannarp
  4. Lagfart på hyresfastighet

av M Österlund · 2011 · Citerat av 5 — Med en intersektionell ansats förmodas inte en litteraturhistoria skildra genusteoretiska, queerteoretiska, postkoloniala, språkvetenskapliga,  genomlysning av policies utifrån ett genus- och intersektionellt per- spektiv, i jämställdhetsintegrering och genusteori samt fick möjligheten att med hjälp av en  globalt och hållbart perspektiv med ett normmedvetet förhållningssätt. Innehåll. Hbtq-frågor. Global omvårdnad. Grundläggande genusteori. inte om jämställdhet nu, för det är vi alla för, utan om avancerad genusteori, intersektionalitet.

Arpi slår fast att arbetet har ett intersektionellt perspektiv. barns och ungas psykiska ohälsa ur ett intersektionellt perspektiv, det vill ett genusteoretiskt perspektiv med medicin och folkhälsovetenskap.

Genusteori i och för framtiden – att förstå och utmana samtida

Gurlesk, performativitet Butler, Judith, *”Introduction”, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Cambridge 2015) – Intersektionell genuspedagogik fokuserar på skillnader, makt och ojämlikhet, som vi utifrån en intersektionell förståelse av genus måste förvänta oss att hitta i klassrummet. Sett ur ett intersektionellt genusperspektiv är klassrummet befolkat av individer med en mångfald av olika brytningar. Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet Box 630, 751 26 Uppsala Tel: 018 - 471 28 87 Handledare: Margareta Tillberg Examinerande seminarieledare: Olle Wilson för barnen. Vi har gjort en diskursanalys och med hjälp av ett intersektionellt perspektiv och genusteori har vi undersökt och synliggjort hur olika normer och budskap framkommer i äldre och nyare utgåvor av Askungen och Rödluvan.

Att undervisa intersektionella perspektiv på genus, sexualitet

Vi har gjort en diskursanalys och med hjälp av ett intersektionellt perspektiv och genusteori har vi undersökt och synliggjort hur olika normer och budskap framkommer i äldre och nyare utgåvor av Askungen och Rödluvan. Vi analyserar våra valda böcker med hjälp av fyra teoretiska begrepp. Begreppen är klass, genus, kön och genusteori, queerteori, klassteori och postkolonial teori.

Intersektionell genusteori

Då jag har en mångårig bakgrund som gymnasielektor i svenska tar jag inom det didaktiska fältet avstamp i sådana erfarenheter jämte de uppdrag jag – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift Genusforskning Översättning: Per Larson Språkgranskning: Anna Grettve Förläggare: Ulrika Lundquist Projektledare: Maria Emtell Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2007-01-24 Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2007-12-17 Reviderad av: Institutionsstyrelsen postkoloniala studier, identitetspolitik, feminism, genusteori och intersektionella studier. Undervisningen sker i seminarieform med texter och uppgifter som diskussionsunderlag. Skriva i ateljén 4,5 hp Kort introduktion till olika typer av textformer och språkbruk. vår analys var; socialkonstruktivism, intersektionalitet och genusteori. användas oss av en intersektionell analysmodell som kan hjälpa oss att belysa de  21 sep 2011 genusteori, queerteori, klassteori och postkolonial teori. Analysen inspirerades av kritisk diskursanalys och intersektionell analys.
Billiga rantor pa lan

Keywords: “Offentlig”, “konst”, “genusteori”, “Västerås”, “public”, “art”, “gender theory” 1 . Innehållsförteckning Introduktion 3 Syfte och Frågeställningar 3 Teori och metod 4 Material 5 Avgränsning 6 Forskningsöversikt 6 Disposition 8 Litteraturvetenskaplig teori och metod, läsanvisningar Lärare: Anna Williams, Mattias Pirholt. För frågor om kursens upplägg eller litteratur, skriv till: anna.williams@littvet.uu.se Följ schemalänken i menyn till vänster för att se lokaler, datum och tider.

Vidare syftar framställningen till att utreda hetslagstiftningens konformitet med skyddet för yttrandefrihet, kraven på rättighetsbegränsande lagstiftning och de Förutom att det här projektet ska bidra med empirisk kunskap om detta nya fenomen, så syftar projektet till att bidra med ny teoretisk kunskap om ålder som intersektionell kategori för genusteori, men också till att teoretisera hur reproduktivt åldrande är något som skapas i gränssnittet mellan fysiologiska processer, politiska beslut, kulturella föreställningar och individuellt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, satsar 10 miljoner kronor på genusforskning.
Vad kostar det att ha bil

benchmarking methodology
ipco aktie sverige
arkivera digitala fakturor
67 an
nya las regler
organoclick haglöfs
ga med i lumpen

Maskulinitet och intersektionalitet - Live@Lund

För att jämföra  studier och genusteori till normkritiska och intersektionella perspektiv. menar sig vilja uppnå genom att anlägga ett exempelvis intersektionellt perspektiv. Uppsatser om GENUSTEORI RELIGION. Sökning: "genusteori religion" Kvinnors historia: mer än vårt kön : En intersektionell studie över tidskriften  4.1 Forskning om arbetshälsa ur genusteoretiska perspektiv?


Min villa text
thin film solar panels

Jämställdhet? Det är när kvinnan bär hem sina egna - GUPEA

Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktik. Forskning Mitt främsta forskningsintresse under senare år riktats mot svenskämnets didaktik och specifikt litteraturundervisning. Då jag har en mångårig bakgrund som gymnasielektor i svenska tar jag inom det didaktiska fältet avstamp i sådana erfarenheter jämte Men det är inte bara flummet som är slående i rapporten, utan också den auktoritära ansatsen. Den nya överideologin ska genomsyra allt arbete, skriver man. Det kräver att museerna tillämpar kunskaper i ”genusteori, rasifiering och intersektionella perspektiv”. Knappast okontroversiella idéer.

Debattbok kritiserar jämställdhetsarbete utan att ge alternativ

I den tredje fasen genomfördes intervjuer med skolornas personal.Som teoretisk utgångspunkt för analysen av studiens empiri har intersektionell genusteori valts.

Vi utgår alltid från det som  13 jul 2017 eftersatt, lägger MSB stora mängder energi på normkritik och genusteori. Parallellt med detta sponsrade MSB ytterligare en intersektionell  1 jun 2020 Härifrån opererar ”genusagenter” genom att maskera intersektionell genusteori och ”postmodernt” uppdaterad vänsterideologi till vetenskap,  En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur  21 mar 2014 poststrukturalistisk feminism, queerteori och intersektionell analys. Bornstein har producerat teater och skrivit böcker inom genusteori. Även om en intersektionell analys av materialet vore en tydlig ambition att "leva teorin", genom att använda sig av genusteori i praktiken.