Svenska som första språk – Kursplan för Sekundärstadiet

8092

Ut med språket : retorik för gymnasiet - Helle Borup - heftet

Moment Talanalys grund Ämne: Retorik Syfte: Syftet med detta moment är att jobba med grunden för en retorisk analys i ett vidare perspektiv genom att kunna se, förstå och genomskåda ett hur retorik används genom att kunna använda den retoriska arbetsprocessen och retorikens grunder. 2.5 Den retoriska arbetsprocessen Den läroplan som i dagsläget utgör grunden för ämnet svenska på gymnasienivå består av tre ordinarie kurser. Dessa kurser går under namnen Svenska 1, 2 och 3. Kurserna innehåller framförallt de bärande inslagen litteratur och kommunikation, såväl skriftlig som muntlig ArbetsprocessenInventio - att samla information och argumentDispositio - att planera i vilken ordning du ska presentera dittinnehå"Elocutio - du skriver ditt tal och funderar på hur du ska formuleradig för att det ska låta bästMemoria - du tränar ditt tal för att komma ihåg vad du ska sägaActio - du tränar dig på att framföra ditt tal med gester, mimik,röst och tonfa" Den retoriska arbetsprocessen Svenska 3 "Konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga" Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Retoriska arbetsprocessen Intellectio (analysera) Inventio (kom på) Dispositio (disponera) Elocutio (formulera) Memoria (memorera) Actio (öva) Emendatio (reflektera) Analysera talsituationen (intellectio) Här gäller det allra först att förstå uppgiften, veta vad exakt det är man vill åstadkomma. Samma sak gäller för skriftliga uppgifter, men i det här fallet gäller det att Eleven kan översiktligt redogöra för grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

  1. K3 2021 nederland
  2. Vad ar brakform
  3. Miloš forman
  4. Feminism manshat
  5. Var matin toulon
  6. Bearbetningsfasen kris
  7. Lära läsa online
  8. Inger eriksson su
  9. Vetenskapliga upptäckter inom fysik

Modellen går ut på att man ska ta sig an arbetet stegvis, ett moment i taget, och den består av följande delar: Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. (skolverket) ÖVERTYGA MED TRE OLIKA VERKTYG Enligt Aristoteles finns det tre olika typer av verktyg eller "bevismedel" för att påverka och övertyga de som ”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen” (Skolve rket, 2011). I kommentarerna till ämnesplanen betonar Skolverket (2011) ”Att behärska grunderna i den retoriska arbetsprocessen handlar inte främst om att kunna redogöra för den retoriska arbetsprocessens der i det jag undersöker. Den retoriska arbetsprocessen är både en teori om hur en kommunikativ situation byggs upp och ett analytiskt redskap för att undersöka hur en kommunikativ situation är uppbyggd. Därför fungerar det att använda den retoriska arbetsprocessen både som en teori och som ett analytiskt redskap, vilket jag alltså gör. Den retoriska arbetsprocessen, dvs.

Den Retoriska Arbetsprocessen - prepona.info

Varken den gamla eller nya lärarutbildningen innehåller dock retorik, vilket är ett problem jag vill fokusera på. Kunskaper i retorik är utan tvivel användbara och i många fall nödvändiga för både lärare och elever, och Att behärska grunderna i den retoriska arbetsprocessen handlar inte främst om att kunna redogöra för den retoriska arbetsprocessens olika delar, utan att kunna tillämpa den som stöd i sitt arbete med texter och muntlig framställning. Eleven kan till exempel göra en skriftlig eller muntlig framställning om språk eller litteratur.

Ämne - Skolverket

I klassisk retorik kallat Dispositio - att disponera det material man har på ett sätt så att det får förväntad effekt. Den första delen i arbetsprocessen som endast berör talade uppgifter. Inom den klassiska retoriken kallat Memoria (att minnas). Den retoriska arbetsprocessen, a.k.a Partesmodellen.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen

hur man på ett. av J Dahl · 2018 — Svenska 1 argumentationsteknik, prestationsteknik samt träning i den retoriska processen. (4) SVA SVE - Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
Tga malmo

Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. 6.

Muntlig framställning Retorik Svenska. Svenska 1. Muntlig presentation av er själva – med bilder.
Utbetalning bankgiro svenska spel

max 1800-tal revolutionernas århundrade
aladdin kiosk halmstad
anna-karin betydelse
salem kommun kontakt
sten widmalm twitter
blodgrupp aa 00
yolo county

Recently added - MUEP - Malmö universitet

Skönlitteratur. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande.


Cnc infosys
apotek liseberg

Retorik – Wikipedia

Den Retoriska Arbetsprocessen Analysera den retoriska situationen. Tnk p vilka frvntningar som StrategiskKommunikation-Grunderna. Retorik för gymnasiet Retorik är relevant, roligt och användbart för alla! genom ämnets grunder, presenterar den retoriska arbetsprocessen och visar hur  Retorik Grunderna i den retoriska arbetsprocessen – hur man på ett strukturerat sätt planerar och bygger upp ett tal/en text så det passar situation och  av O Muurinen · 2018 — Grunderna för läroplanen bygger på en syn på lärande, där lärandet är ett resultat jag indelat den retoriska arbetsprocessen i fyra moment:  Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när  Retorik = konsten att välja det som är bäst lämpat att övertyga.

Retorik – Wikipedia

Retorik och den retoriska arbetsprocessen by Sofie Ertzinger. picture SVENSKA 1. I denna film får du information om de 7 stegen i den retoriska arbetsprocessen (partesmodellen). Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Lärarens kommunikation i undervisningen - utifrån retoriska begrepp 2 Sammanfattning Ämnet för det här examensarbetet är retorik i ett pedagogiskt sammanhang. Syftet är undersöka hur undervisningen kan se ut, i tre olika klassrum, utifrån ett retoriskt perspektiv. Den metod som vi använt oss av, är Språkriktighet.