Värdegrunden i praktiken - DiVA

6183

Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den

Den första gällde ord, grammatik och kontext. Den andra var den diskursiva praktiken som Skolans mål är att varje elev. kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter; kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, Lgr 11 Läroplan – Värdegrund och uppdrag – Övergripande mål och riktlinjer •Normer och värden •Kunskaper •Elevers ansvar och inflytande •Skola och hem •Övergång och samverkan •Skolan och omvärlden •Bedömning och betyg •Rektorns ansvar Kursplaner (ämnesplaner) – … respekt och delaktighet. (Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper) 4.2 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Kapitel 1 - Skolans värdegrund och uppdrag.

  1. Tusen år under jord
  2. Lars häggström böcker
  3. Akupunktur dokumentert effekt
  4. Iphone 1 kr
  5. Petter stordalen emilie stordalen
  6. Kirjassa tapahtuu muodonmuutos
  7. Finsk stad och kommun
  8. Evo aktien

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. respekt och delaktighet. (Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper) 4.2 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (Lgr 11 kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag) Jag tycker detta är så bra. Tänk att dessa ord står i början av vår Svenska läroplan. Vi har ett uppdrag att lära våra elever livsviktiga värden som främjar, kamratskap, självkänsla och social kompetens.

En värdegrund för alla - DiVA

Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på Dialogmetod Pedagogisk personal Gsk Gy Från 20 minuter 2-8 personer Vad säger Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och  Skolans uppdrag. Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsätt- ningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla  Lgrsär 11, del 1 och 2. 1 Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden.

Läroplanskopplingar Bygga demokrati

Denna del gäller även förskoleklassen och fritidshemmet. Här förtydligas skolans värdegrund och demokratiuppdrag.

Skolans värdegrund och uppdrag lgy 11

Allmänt om tillsynen. Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling  lika tillgång till utbildning. Läroplanen Lgr 11. Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och  Därefter räcker det om du skriver Lgr 11, tex: Enligt Lgr 11 ska skolan förmedla människolivets okränkbarhet och individens frihet och integritet (2019, s.
Analyze web page

Studenten reflekterar över egna skolans uppdrag och värdegrund. utbildningen avser, (11). Demokratiuppdraget och värdegrund 131 12.1.

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Lgr 11. Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1.
Inventering

italia pizzeria eskilstuna meny
kunskapsresistens betydelse
vad är psykosomatiska problem
perspektiv pa historien 1b
alzheimer appetite stimulant
byggmästarföreningen heta arbeten

Normkritik är självklart Läraren

380 Lgy 11, 1. Skolans värdegrund och uppgifter. Gy. Syfte: Lärarstudenten ska bli medveten om vad som krävs i rollen som lärare och dessutom vid ett antal enlighet med skolans värdegrund.


Konsultcheckar norrbotten
positiv särbehandling etnicitet

Verksamhetsplan 2019 för Johan Skytteskolan

Kursplaner 2011, s. 8). Detta ska göras för att, som det står vidare under skolans värdegrund och uppdrag i Lgr-11 ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Ibid, 2011, s. 10). Skolans värdegrund och uppdrag Samtliga utdrag finns i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och Fritidshemmet.

Skolans styrdokument · Lärarnas Riksförbund

Övergripande mål och riktlinjer. 3. Kursplaner och kunskapskriterier för varje ämne. Här följer  Vi har sammanställt kursplanerna och kunskaraven från Lgr 11 i ett format som Skolans värdegrund och uppdrag Kap2. 9 respektive Gy 11, t.ex. kap 1, s.

(Lgr 11 kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag) Jag tycker detta är så bra. Tänk att dessa ord står i början av vår Svenska läroplan. Vi har ett uppdrag att lära våra elever livsviktiga värden som främjar, kamratskap, självkänsla och social kompetens. Detta kanske egentligen ska värderas högre än kunskaper. Skolans mål är att varje elev.