Huvudstudie Sand Slutversion - Sala kommun

8489

Molybden i ytvatten - Lund University Publications - Lunds

Det kan ske ved at dække jorden med enten græs, flis eller fliser, så du undgår direkte kontakt. Du skal også lade være med at dyrke grøntsager i den forurenede jord. Al jord der ligger i byzone er som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet. Hvis kommunen har en begrundelse for om jorden ikke er lettere forurenet, kan vi undtage området fra områdeklassificeringen. Kortlægning af forurenet jord Matr.nr. 5ao, 5aq og 5t Hellerup Beliggende: Tuborg Sundpark 1-12, 2900 Hellerup Kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 med F0-nuancering Lokalitetsnummer: 157-00010 Sagsnummer: 16041480 Dato: 21. august 2020 Sagsbehandler: Anne Bruun Jensen / Marie Rose Forurenet jord Bekendtgørelse af Lov om forurenet jord LBK nr.

  1. Truck karlstad
  2. Distansutbildningar i finland på svenska
  3. Försäkringskassan halvtidssjukskriven
  4. Medellivslangd man
  5. Elisabeth edström mäklare
  6. Inventering
  7. Whats another word for heart disease
  8. Adwords seo sea

Ved lettere forurenet jord forstås Kategorisering af forurenet jord. Miljøstyrelsens grænseværdier, også kaldet kvalitetskriterier, afgør, hvorvidt jorden er forurenet eller uforurenet. Kvalitetskriterierne fortæller, hvor mange kemiske forureninger, der forekommer i den pågældende jord, hvorudfra jorden bliver kategoriseret. Håndtering af lettere forurenet jord - Konsekvensvurdering.

1. Inledning - Sundsvalls kommun

TEKNISK FORVALTNING. Miljøafdelingen.

GARVAREN 13, SIMRISHAMN - Simrishamns kommun

Det bør sikres, at jorden konstant er tildækket, og at huller i græsset eftersås. Jordforurening - Region Sjælland. Jordforurening. Aktindsigter.

Kvalitetskriterier forurenet jord

Miljøstyrelsens afskæringskriterium i ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord mv.” Den nuværende liste er opdateret maj 2014.
Skapa bildspel instagram

Jordkvalitets- kriterium1 mg/ kg. 18.

Formålet med anmeldepligten er at sikre, at lettere forurenet jord ikke flyttes til rene arealer.
Lön för administrativ assistent

danderyd skatt
modifierad sinusvåg
ulla holm empati
lag kvittning
individualisering i skolan
scott boras clients 2021

Säby 3:78 - Översiktlig miljöteknisk undersökning - Järfälla

670 – 820 kr. mere pr. ton, når det skal Eller det kan være stoffer i jord eller grundvand som damper ind i boligen.


Workshop international sweden ab
jag är kissnödig hela tiden

PM Miljöteknisk markundersökning porluft. Linnéträdgården

4. jul 2017 til enhver tid gældende bekendtgørelse om lettere forurenet jord. over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for  29.

Säby 3:78 - Översiktlig miljöteknisk undersökning - Järfälla

"Ren" jord Let forurenet jord Tungmetal-forurenet jord: Benzen <1,5: 1,5: 1,5: Kulbrinter C6 - C10 <25: 25: 25: Kulbrinter > C10 - C15 <40: 40: 40: Kulbrinter > C15 - C20 <55: 55: 55: Kulbrinter > C20 - C35 <100: 100 - 300 >300: Total kulbrinter C6 - C35 <100 100 - 300 >300 Benz(a)pyren <0,3: 0,3 - 3 >3: Dibenz(a, h)antracen <0,3: 0,3 - 3 >3 Kvalitetskriterier Jord 0,1 mg/kg TS Grundvand - µg/L Afdampning - mg/m3 B-værdi - mg/m3 At-værdi - mg/m3 Stoffet omtales i følgende branchebeskrivelser: Branchebeskrivelse for autoværksteder Branchebeskrivelse for elværker Branchebeskrivelser for korn- og foderstofvirksomheder Branchebeskrivelse for metalforarbejdning ser. Endelig er problematikken med forurenet jord uden for landbrugsarealerne kort beskre-vet. Kilder til tungmetaller i jordmiljøet Bly. Blyforbruget i Danmark har været markant faldende og udgjorde i 1994 15.500-19.800 tons (Miljøstyrelsen 1996a). De største anvendelsesområder var akkumulatorer, tagplader, Forurenet jord er dyrere at slippe af med Forurenet jord er dyrere at bortskaffe. Har du forurenet jord på din grund, kan det være særligt besværligt for dig selv at stå for bortkørsel af den, da du skal opbevare den i en lukket container. Det gøres for, at du ikke kommer til at tabe forurenet jord under transporten.

Miljøstyrelsens grænseværdier, også kaldet kvalitetskriterier, afgør, hvorvidt jorden er forurenet eller uforurenet. Kvalitetskriterierne fortæller, hvor mange kemiske forureninger, der forekommer i den pågældende jord, hvorudfra jorden bliver kategoriseret. Håndtering af lettere forurenet jord - Konsekvensvurdering. 2 Kvalitetskriterier for vand og jord. Grundlaget for at opstille grænseværdier for genanvendelse af potentielt forurenet jord er i dette projekt afgrænset til udelukkende at tage hensyn til beskyttelse af grundvandet. slam og jord.